tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8
nazwa beneficjenta:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
województwo:
powiaty:
dolnośląskie
m. Wrocław, trzebnicki, wrocławski
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie:
VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
dziedzina:
transport
wartość projektu:
3 898 199 591.76 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 796 119 019.30 zł
ocena:
3
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Ogólny opis rzeczowy - Przedmiotem projektu była budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia  A8 o długości 35,41 km ( w tym 21,97 km na parametrach autostrady). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu wrocławskiego i trzebnickiego. Autostrada A8 na odcinku obwodnicy Wrocławia stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w dodatkowym korytarzu paneuropejskim sieci TEN-T powstałym na podbudowie już nieobowiązującej (od 2004 r.) sieci TINA (Wrocław – Łódź), tworząc połączenie przez terytorium Polski krajów Europy Środkowej z krajami leżącymi po wschodniej stronie naszej granicy z Republiką Białorusi. Realizacja projektu miała na celu  stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady A8, zapewniającego  wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach pomiędzy miastami regionu  i kraju oraz poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu i komfort życia mieszkańców Wrocławia.  Projekt wpisuje się w cele szczegółowe VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizuje także wytyczne 1.1.1 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, powtórzone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 – rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej.   

Przedmiotem Projektu była budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 o całkowitej długości 35,413 km, na którą składa się:

 • odcinek o długości 21,969 km na parametrach autostrady w ciągu A8,
 • łącznik Kobierzyce o długości 2,489 km na parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • odcinek o długości 4,796 km na parametrach drogi ekspresowej na przedłużeniu łącznika Kobierzyce.
 • droga ekspresowa o długości 0,498 km w węźle „Pawłowice”,
 • łącznik Długołęka o długości 5,661 km na parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego. 

Celem Projektu było: 

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostradowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • usprawnienie ruchu turystycznego i rekreacyjnego w regionie,
 • dostosowanie parametrów techniczno - użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu,
 • wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Wrocławia, a co za tym idzie poprawa warunków życia miejskiej zabudowy sąsiadującej z zastępowaną dk nr 8,
 • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych Obszaru Metropolitarnego Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego poprzez odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa dolnośląskiego i granice państwa,
 • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klas „A” i „S”.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska