tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rewitalizacja
tytuł projektu:
Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II.
nazwa beneficjenta:
Gmina Kielce
województwo:
powiat:
świętokrzyskie
m. Kielce
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
działanie:
6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu
dziedzina:
rewitalizacja
wartość projektu:
23 786 951.21 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
18 646 468.43 zł
ocena:
1
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Projekt przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu programu rewitalizacja Miasta, którym jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej Miasta Kielce prowadzące do lepszego wypełniania funkcji metropolii regionu świętokrzyskiego. Jest on jednocześnie kontynuacją rozpoczętego w 2009 r. przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I.”

Dzięki realizacji projektu zagospodarowano na nowo miejskie przestrzenie publiczne w rejonach Śródmieścia tj.: ul. Planty, Leśnej, Czerwonego Krzyża i św. Leonarda. Obszar ulicy Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej) stał się "wizytówką" miasta, sygnalizującą dojście do Rynku, do zabytkowego Śródmieścia od strony północnej i pod względem aranżacji stanowi przestrzenne "zaproszenie" do niego. Ulica Mickiewicza została zaprojektowana w stylu ulicy z XIX wieku (ławki, kosze, słupki ochronne, płotki wokół zieleni, oświetlenie) z zachowaniem historycznej osi urbanistycznej.

Poprzez zrealizowanie projektu nastąpi zmiana charakteru ulic – z ulic pełniących funkcje tylko komunikacyjne na ulice z jednej strony będące ulicami przejezdnymi dla samochodów, a z drugiej - będącymi ciągami spacerowymi. Przebudowane ulice będą stanowić uporządkowany element przestrzeni publicznej śródmieścia Kielc.

Realizacja ostatniego zadania tj. przebudowy dziedzińca dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury przyczyni się do nadaniu otoczeniu Pałacu charakteru podkreślającego założenie barokowej rezydencji.
Więcej informacji: www.rewitalizacja2.kielce.eu 


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska