tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

badania, rozwój, innowacje
tytuł projektu:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
nazwa beneficjenta:
Miasto Białystok
województwo:
powiat:
podlaskie
m. Białystok
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
działanie:
I.3. Wspieranie innowacji
dziedzina:
badania, rozwój, innowacje
wartość projektu:
168 792 258.12 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
118 947 431.89 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Projekt zakładał utworzenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, który zlokalizowany został w południowej części miasta, w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku, w bezpośrednim sąsiedztwie podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres projektu obejmował:

  • Kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową – docelowo o pow. 26 ha – poprzez przebudowę ulic na terenie i wokół Parku (Ks. St. Suchowolca, Zabłudowska, Plażowa, Borsucza wraz z przedłużeniem, Myśliwska, Proroka Eliasza, nowoprojektowana KD-7L);
  • Zagospodarowanie terenów o pow. 6,78 ha poprzez wybudowanie dwóch obiektów:
    • Inkubatora Technologicznego i Administracji BPNT;
    • budynku Centrum Technologicznego. 
      Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów brutto wyniesie około 12 500 m².
  • Wyposażenie budynków.

Cel i planowane rezultaty

Zasadniczym celem utworzenia Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego było stworzenie warunków dla przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Park pełni funkcję instytucji wspierającej rozwój lokalnej gospodarki. Jego oferta związana jest ze świadczeniem usług doradczych w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, umożliwia transfer technologii oraz przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, stwarzając jednocześnie przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na preferencyjnych zasadach.

Domeną Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie przedsiębiorstw o charakterze technologicznym na wszystkich etapach ich rozwoju wraz ze stymulowaniem procesów powstawania nowych firm tego typu poprzez inkubowanie i proces pączkowania (spin-off).

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co dodatkowo umożliwia stworzenie w południowo-wschodniej części miasta dzielnicy naukowo-przemysłowej, generującej sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych na wysoko wyspecjalizowanych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach.

Elementem zwiększającym atrakcyjność Parku jest również Campus Uniwersytecki, który powstał w bezpośrednim sąsiedztwie.

Kto skorzystał dzięki projektowi

Realizacja projektu, związanego z podniesieniem poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw innowacyjnych, pośrednio przekłada się na przedsiębiorstwa w gałęziach niższych technologii, kooperantów, dostawców czy odbiorców, którzy korzystają z efektów pracy naukowo-badawczej.

Biorąc pod uwagę potencjał naukowy (rozwinięta sfera naukowo-badawcza w 5 państwowych i 5 niepaństwowych uczelniach wyższych, m.in. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z dobrze rozwiniętą bazą badawczą – Centrum Medycyny Doświadczalnej i Laboratorium Analiz Farmaceutycznych, Politechnika Białostocka z instytutami specjalizującymi się w badaniach nad infrastrukturą drogowo-mostową, budowlaną, ochroną środowiska, Uniwersytet w Białymstoku dysponujący instytutami doświadczalnymi w dziedzinie fizyki, informatyki, chemii organicznej i nieorganicznej oraz ochrony środowiska, a także biologii) oraz potencjał gospodarczy (tj. wysokie skupienie przedsiębiorstw w Białymstoku – 83% potencjału działalności gospodarczej i 46,8% pracujących Województwa Podlaskiego) projekt umożliwia stworzenie i rozwój nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców opierających swoją działalność na zaawansowanych technologiach. Pozwala to wpłynąć na dynamiczne ożywienie gospodarcze i wzrost konkurencyjności miasta i regionu. Duży nacisk jest położony na przedsiębiorczość akademicką, ze względu na liczbę uczelni wyższych funkcjonujący w mieście oraz potencjał ich absolwentów.

 

Źródło zdjęć: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska