tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona zdrowia
tytuł projektu:
Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
nazwa beneficjenta:
Minister właściwy do spraw zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych
województwo:
powiat:
projekt ogólnopolski
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie:
2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
poddziałanie:
2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
dziedzina:
ochrona zdrowia
wartość projektu:
193 094 706.03 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
164 130 500.13 zł
ocena:
5
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, infolinia: 22 626 06 32
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska