tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rewitalizacja
tytuł projektu:
Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia.
nazwa beneficjenta:
Gmina Nowa Słupia
województwo:
powiat:
świętokrzyskie
kielecki
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
działanie:
6.2. Rewitalizacja małych miast
dziedzina:
rewitalizacja
wartość projektu:
4 064 202.22 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 915 992.14 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

W czasach, gdy Imperium Rzymskie osiągało szczyt swojej świetności, w Górach Świętokrzyskich nasi przodkowie wytapiali żelazo na ogromną skalę. Archeolodzy oceniają, że na tym terenie mogło funkcjonować nawet milion pieców hutniczych.

Od półwiecza naukowcy prowadzą badania, by zrekonstruować fenomen lokalnej metalurgii sprzed tysiącleci. W 1960 r. w Nowej Słupi otwarto Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, w którym można zobaczyć m.in. fragmenty dawnych pieców do wytopu żelaza. Od 1967 r. odbywają się tutaj Dymarki Świętokrzyskie, impreza plenerowa, przybliżająca tematykę starożytnego hutnictwa. Popularność Dymarek zachęciła organizatorów do poszukiwania formuły, która umożliwiłaby turystom poznawanie miejscowych tradycji przez cały sezon. Tak zrodził się pomysł budowy Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi.

Na obszarze ok. 4 ha wiernie zrekonstruowano osadę hutniczą sprzed 2000 lat. Regularnie odbywają się tu pokazy cyklu produkcyjnego związanego z wytopem żelaza oraz życiem społeczności zamieszkujących m.in. zbocza Łysej Góry. Teren podzielono na część „przeworską” (od nazwy kultury archeologicznej okresu przedrzymskiego epoki żelaza, rozwijającej się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski) oraz „rzymską”. W pierwszej znajdują się chaty mieszkalne, ziemianki oraz dawna kopalnia rudy żelaza. Przy domach odtworzono warsztaty rzemieślnicze, m.in. kowalski i złotniczo-brązowniczy. Na środku znajduje się stanowisko z glinianymi piecami ― to tutaj odbywają się pokazy hutnicze. Najbardziej okazałym budynkiem jest długi dom. Jego pierwotna funkcja nie jest do końca potwierdzona. Mógł być on miejscem spotkań ludności lub mieszkaniem ważnej osoby. W strefie „rzymskiej” odtworzono burgę (wieżę strażniczą) oraz wał Hadriana ― budowle stawiane na granicach pomiędzy Imperium Rzymskim a plemionami barbarzyńskimi. Zlokalizowane tu obiekty powstały na bazie archeologicznych odkryć pozostałości po fortyfikacjach granicznych. Wszystkie budowle powstały za pomocą techniki, jaka była stosowana 2000 lat temu, czyli bez użycia choćby jednego gwoździa.

W Nowej Słupi, dzięki otwarciu Centrum Kulturowo-Archeologicznego, wzrósł ruch turystyczny. Celem organizowanych tu warsztatów archeologicznych jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat antycznego rzemiosła, warunków życiowych, obyczajów i wierzeń ludów kultury przeworskiej, z uwzględnieniem starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Podczas pokazów wszystkie stanowiska zaaranżowane są w taki sposób, by każdy miał możliwość aktywnego uczestnictwa.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska