tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

badania, rozwój, innowacje
tytuł projektu:
Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego
nazwa beneficjenta:
Gmina Kielce
województwo:
powiat:
świętokrzyskie
m. Kielce
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
działanie:
I.3. Wspieranie innowacji
dziedzina:
badania, rozwój, innowacje
wartość projektu:
85 702 344.70 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
54 914 996.57 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Przedmiotem projektu było utworzenie Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT) stanowiącego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego. Instytucja świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi przedsiębiorstwom działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne na każdym etapie ich rozwoju: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia było stworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej, który będzie służył osobom wiążącym przyszłość z innowacyjnymi technologiami.

W wyniku realizacji inwestycji powstała nowoczesna infrastruktura o wysokim standardzie z ciekawym designem i architekturą. Dopełnienie stanowi wyposażenie w najnowszy pod względem technologicznym sprzęt i media.

Ze względu na charakter i przedmiot prowadzonego wsparcia dla przedsiębiorców, w KPT powstały dwie strefy:

Strefa 1 – Inkubator Technologiczny (KIT);
Strefa 2 – Centrum Technologiczne (CT).

Prace projektowe prowadzące do stworzenia Inkubatora Technologicznego objęły: rozbudowę, remont, modernizację i adaptację budynku administracyjno-biurowego, w którym zlokalizowane zostały: administracja KIT, przedstawicielstwa i siedziby instytucji i firm otoczenia okołobiznesowego, pomieszczenia biurowe inkubowanych przedsiębiorców. Do celów realizacji tej części projektu przeznaczony został istniejący budynek administracyjno-biurowy znajdujący się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, o powierzchni użytkowej 2 623,72 m², który został rozbudowany. Na potrzeby firm został utworzony parking dla samochodów osobowych i dostawczych.

Centrum Technologiczne obejmuje nowy budynek o charakterze biurowym, usługowym, laboratoryjnym oraz produkcyjnym o powierzchni 3 939,4 m² oraz dwie hale produkcyjne o łącznej powierzchni 6 000 m². Budynek CT przeznaczony został na laboratoria, biura oraz czystą produkcję. Do budynku zostały doprowadzone niezbędne media.

Rezultaty

Kielecki Park Technologiczny oficjalnie został otwarty w maju 2012 r. W przeciągu 1,5 roku rozpoczęło tu działalność ponad 80 przedsiębiorców, z czego 60 z nich to przedsiębiorstwa, których okres funkcjonowania na rynku nie przekroczył 3 lat. Młodym firmom oprócz wynajmu powierzchni biurowej Inkubator Technologiczny oferuje opiekę indywidualnego doradcy oraz pakiet „szytych na miarę” usług, jak np. tworzenie biznesplanu, analizy rynku, identyfikacji wizualnej firmy, pomoc w ocenie potencjału rozwojowego pomysłów na biznes, poszukiwaniu partnerów biznesowych oraz możliwości zewnętrznego finansowania. Startujący na rynku przedsiębiorcy, których nie stać na pokrycie wysokich kosztów związanych z prowadzeniem działalności, mogą korzystać także z wybranych usług KPT, bez potrzeby fizycznego wynajmu lokalu w Parku. Taką możliwość zapewnia „Wirtualny Inkubator” uruchomiony w KPT w sierpniu 2013 roku.

Oferta Parku obejmuje szerokie spektrum usług skierowanych do firm, jak i środowiska akademickiego i naukowego. Rolą KPT jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych zarówno tych, które są dopiero pomysłem na biznes (Inkubator Technologiczny), jak również dojrzałych firm (Centrum Technologiczne). Chodzi o podmioty, które chcą produkować i świadczyć usługi w oparciu o innowacje i przyczyniać się do zróżnicowania gospodarczego Kielc i regionu. Na preferencyjnych warunkach Park oferuje powierzchnię biurową, konferencyjną i produkcyjną. Lokatorzy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i usługi okołobiznesowe. Kielecki Park Technologiczny dysponuje także infrastrukturą dla nowoczesnych laboratoriów. Dzięki temu może realizować tak potrzebną w nowoczesnym społeczeństwie misję wdrażania w życie efektów badań i nowych technologii.

Realizacja projektu przyczynia do przyciągania nie tylko inwestorów regionalnych, ale też krajowych, zagranicznych, inwestujących w przedsięwzięcia oparte na najnowszych technologiach, w tym również powstające w świętokrzyskich instytucjach naukowo-badawczych oraz na uczelniach wyższych.

Kielecki Park Technologiczny nieustannie się rozwija. Jest to możliwe m.in. dzięki realizacji projektu "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego", który został współfinansowany również ze środków PO RPW.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska