tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rewitalizacja
tytuł projektu:
Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego.
nazwa beneficjenta:
Miasto Piotrków Trybunalski
województwa:
powiaty:
łódzkie, warmińsko-mazurskie
m. Piotrków Trybunalski, m. Olsztyn
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
działanie:
VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych
dziedzina:
rewitalizacja
wartość projektu:
23 154 076.14 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
16 158 568.13 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Piotrków Trybunalski jest miastem, którego historię współtworzyli przedstawiciele wielu narodów i kultur: nie tylko Polacy, ale także Rosjanie, Żydzi, Niemcy czy Romowie. By wykorzystać tą wyjątkową wielokulturowość, zrealizowany został projekt Trakt Wielu Kultur, który jest jednym z pakietu zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, w sposób kompleksowy rozwiązującym problemy społeczno-gospodarcze zabytkowego obszaru Piotrkowa Trybunalskiego.

Trasa Traktu prowadzi od dworca kolejowego (dawnego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej), poprzez Wieżę Ciśnień, Cerkiew Prawosławną, budynek sądu, klasztor oo. Bernardynów, ss. Dominikanek, mury obronne, Stare Miasto, Kościoły Ewangelicko-Augsburski, oo. Jezuitów, Farny, Instytut Badań nad Parlamentaryzmem, Zamek Królewski a na Wielkiej Synagodze (Miejska Biblioteka Publiczna) skończywszy.

Celem projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru miasta, poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Piotrkowa Trybunalskiego. Zostało ono osiągnięte poprzez renowację substancji architektonicznej, poprawę dostępności komunikacyjnej, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Zrekonstruowano również elewacje zabytkowych budynków, ułożono nawierzchnie ulic, urządzono zieleń miejską i elementy małej architektury. Znacznie podniosło to standard przestrzeni publicznej oraz walory otoczenia architektonicznego miasta.

Wdrożenie projektu spowoduje wyeksponowanie, zarówno w kontekście inwestycyjnym, jak i promocyjnym, kluczowych walorów miasta. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się liczba turystów i częstotliwość ich przyjazdów do Piotrkowa Trybunalskiego.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska